Skip to main content

User Experience Design is meer dan alleen mooie plaatjes maken en vlotte teksten schrijven. Het is een benadering van het ontwerpen van computer interfaces die erop gericht is digitale producten vanaf het begin goed te maken.

User experience design is het proces van het ontwerpen van interactieve software of websites die anticiperen op de behoeften van de gebruiker en deze ondersteunen. Succesvol user experience design betekent gebruikers door de deur krijgen met een bruikbare en waardevollere ervaring. User experience design is belangrijk voor elk bedrijf en elke website, hoe eenvoudig of complex ook. In dit artikel bespreken we wat user experience design is, hoe belangrijk het is voor webapplicaties, en waarom je er als webontwikkelaar belang aan zou moeten hechten.

Wat is User Experience Design?

User experience design is het proces van het ontwerpen van een product zodat het intuïtief en gemakkelijk te gebruiken is voor het beoogde publiek. Het einddoel is om de hele reis van de gebruiker, vanaf de eerste interactie met het product tot aan het worden van een vaste gebruiker, zo soepel mogelijk te laten verlopen.

In de praktijk ziet dit er meestal ongeveer zo uit: Gebruikers komen op uw website of app terecht. Ze klikken op de aanmeldknop onderaan. Omdat de website of app goed ontworpen is, leidt het hen door het on-boarding proces.

  1. De gebruiker komt op de homepage terecht.
  2. Deze gebruiker kijkt naar verschillende diensten en producten.
  3. Ze worden begroet met inhoud die nuttig voor hen is.
  4. De tevreden gebruiker blijft de benodigde tijd op de website om het conversiedoel van de website te behalen.
  5. Ze delen hun positieve ervaringen met andere gebruikers en bevelen uw product aan bij anderen. Een paar van deze gebruikers worden betalende klanten.

Waarom is User Experience Design belangrijk?

Het belangrijkste doel van user experience design is om de gebruikservaring van uw product te verbeteren. Wanneer gebruikers een positieve ervaring hebben met het gebruik van uw product, zullen ze waarschijnlijk terugkeren en het aanbevelen aan anderen. Wanneer ze een slechte ervaring hebben, is de kans groot dat ze er negatief over praten en vertrekken.

Dit betekent dat het belangrijkste effect van een goed user experience design een verhoogde merkloyaliteit en -retentie is. Dit zijn de langetermijneffecten die het resultaat zijn van meer gebruikers door de deur krijgen met betere ervaringen.

Hoe User Experience Design doen?

User Experience Design begint met het doel voor ogen. Dit betekent dat je moet nadenken over je doelen en de gewenste uitkomsten voor je gebruikers.

Als je die eenmaal voor ogen hebt, kun je gaan nadenken over de verschillende stappen die nodig zijn om daar te komen. Dit houdt in dat u moet begrijpen wie uw gebruikers zijn en wat hun verschillende behoeften en doelen zijn.

U kunt ook nadenken over hoe elke persoon die uw product gebruikt zich zal voelen. Wat zijn de verschillende mogelijke stappen die een gebruiker kan doorlopen? Wat zijn de verschillende stemtonen die gebruikt kunnen worden in verschillende situaties? Welk soort beelden kunnen worden weergegeven? Hoe kan de juiste sfeer impressie worden gegeven bij het desbetreffende product? Wat zou de logische informatie zijn waar iemand naar op zoek is wanneer deze persoon zich op een bepaalde pagina begeeft?

De antwoorden op al deze vragen hebben invloed op de totale gebruikerservaring en hoe leuk een gebruiker het vindt om uw website en uiteindelijk ook product te gebruiken. 

Slecht UX design kan erg frustrerend zijn

Een voorbeeld van slecht “UX design” laat hier zien hoe een gebruiker zich kan voelen op het moment dat er niet wordt nagedacht over een bepaalde design keuze of een stukje techniek op uw website of  webshop. Dit probleem is te vergelijken met een veel voorkomende UX fout op de 404 pagina van een website. Deze 404 pagina wordt bereikt omdat de gebruiker op een dode link is beland of een foutieve zoek opdracht heeft gedaan. De fout die hier dan wordt gemaakt is het niet verder op weg helpen van de gebruiker naar een wellicht wel relevante pagina.

Conclusie

Het primaire doel van user experience design is om de gebruikerservaring van uw product te verbeteren. Gebruikers zullen eerder terugkeren naar uw product en het aanbevelen wanneer ze een positieve gebruikerservaring hebben. Gebruikers zullen zich eerder negatief uitlaten over een product en vertrekken als ze een slechte ervaring hebben.

Uiteindelijk gaat het er allemaal om wat voor indruk uw bedrijf achter laat bij de gebruiker. Zoals we al eerder zeiden, is een goed ontwerp van de gebruikerservaring gerelateerd aan een grotere merkloyaliteit en een beter imago. De hoeveelheid tevreden gebruikers kan op lange termijn een immens verschil zijn voor een bedrijf en bepaald hiernaast of een bedrijf online een succes is of juist niet.